Hrát hru

CO JSOU TO VLASTNĚ SDGs?

Představ si svět, kde všichni lidé žijí bez chudoby, hladu a nerovností. Nezáleží na tom, kde a komu se narodili, jestli je to dívka nebo chlapec, prostě mají přístup ke vzdělání, základní zdravotní péči, k nezávadné pitné vodě, čisté energii a moderním technologiím. Zkrátka věcem, které ty vnímáš automaticky, viď?

Takový svět si daly za cíl všechny členské státy Organizace spojených národů (OSN) a přišly se 17 Cíli udržitelného rozvoje. Jsou takovým velkým plánem, jak změnit svět. Běžně se označují zkratkou SDGs (vychází totiž z anglického termínu Sustainable Development Goals) nebo se jim také říká globální cíle.

Co můžou cíle ukázat tobě?

Možná ti Cíle udržitelného rozvoje můžou znít jako něco složitého. Hru o záchranu planety ale hrajeme všichni, nejen ti, kteří se na tom tenkrát shodli v OSN. Chceme ti ukázat, co můžeš pro lepší planetu udělat ty.

Protože narozdíl i od téhle hry, planeta nemá nekonečno životů.

Hrát hru

Budoucí generaci, pro kterou měníme svět k lepšímu, vytvořila